Įrašykite 1 minutės trukmės vaizdo įrašą, kuriame pristatysite, kas esate, ką veikiate ir kodėl norite prisijungti prie mūsų vakarėlių komandos. Tiesiog būkite savimi