MOKYKITĖS LENKŲ KALBOS SU MŪSŲ KOMANDA!

ANGLŲ KALBA

POLISH

PHONETIC

SveikiHejEi,
Kas vyksta?Kaip leistis į kelionę?Yah-k l-eh-chee?
Ačiū!Dėl to!Jen-kee
AtsiprašomeAtsiprašomeAtsiprašome
Tu man patinki!Podobasz mi się!Po-do-bash mee sheh
Aš tave myliu!Kocham sunkiai!Ko-ham chee!
Duok man bučinįDaj mi buziDay mee boo-zey
Prašome 2 alausDwa piwa, proszęDvah peeva pro-šeh
Cigarretes prašomePapierosy pleasePah-pee-eh-ro-seh pro-sheh
Į sveikatą! / Telaimina jus!Na sveikatą!Nah zdroh-vee-eh
Dugną į viršų!Zdróweczko!Zdroo-ve-chko!
Aš esu išsekęsEsu labai patenkintas.Yeh-stehm speezghan-eh
Švęskime!Impreza!Yim-preh-zah!
Man bus blogaiBędę rzygałBeh-de shegh-al

Patinka mūsų frazių knyga? Pasidalykite juo su savo draugais!